ICDS Diglipur (Rural) Project has been Celebrating 6th Rashtriya Poshan Maah 2023 since 1st September on the theme Suposhit Bharat, Sakshar Bharat, Sashakt Bharat

Port Blair, Sep 11: ICDS Diglipur (Rural) Project has been Celebrating 6th RASHTRIYA  POSHAN MAAH 2023 since 1st September on the theme Suposhit Bharat  Sakshar…

View More ICDS Diglipur (Rural) Project has been Celebrating 6th Rashtriya Poshan Maah 2023 since 1st September on the theme Suposhit Bharat, Sakshar Bharat, Sashakt Bharat